Victor Moraru, președinte CJ Ialomița, despre proiectele de modernizare și extindere în valoare de peste 30 de milioane de euro aflate în derulare la Spitalul Județean de Urgență Slobozia

Spitalul Județean de Urgență Slobozia este cea mai importantă unitate sanitară a județului Ialomița, asigurând asistența medicală de specialitate la peste 270.000 locuitori. Este singura unitate sanitară din județ care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare complexitate.

 

Spitalul Județean de Urgență Slobozia urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba pacientului pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical din punct de vedere al diagnosticării și tratării, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană. 

 

 

Spațiul Medical: Care au fost investițiile CJ Ialomița în infrastructura medicală din prima jumătate a anului 2020?  

Victor Moraru: Consiliul Județean Ialomița a asigurat din bugetul propriu al instituţiei fondurile necesare pentru secțiunea de dezvoltare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, alocând în acest sens prin hotărâri de consiliu suma de 4.772 mii lei (2.248 mii lei pentru dezvoltare și 2.524 mii lei pentru funcționare). Din sumele alocate instituției, în contextul pandemiei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, au fost achiziţionate echipamentele medicale necesare creşterii capacităţii de intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiei cu noul coronavirus.

 

Pentru combaterea pandemiei cu virusul SARS-COV2, au fost identificate și alocate sume, prin ședințe ale Consiliului Județean, către alte 3 unitățile spitalicești din județul Ialomița, conform solicitărilor acestora, fiind alocată din bugetul județului Ialomița valoarea totală de 1.680 mii lei, valoare care a contribuit la implementarea măsurilor de prevenire a infectării cu noul coronavirus. Sumele au fost alocate astfel:

 • SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEȘTI – 910,00 mii lei;
 • SPITALUL MUNICIPAL URZICENI – 480,00 mii lei;
 • SPITALUL ORĂŞENESC ȚĂNDĂREI – 290,00 mii lei;

 

Spațiul Medical:  Care sunt planurile de investiții în spitale în viitorul apropiat?

Victor Moraru: Consiliul Județean Ialomița tratează cu atenție și responsabilitate domeniul modernizării infrastructurii medicale judeţene, deoarece este o componentă fundamentală și prioritară a atribuțiilor, responsabilităților și activităților Consiliului Județean Ialomița.

 

Necesitatea implementării de proiecte în infrastructura sistemului medical rezultă din cerinţa generală privind creșterea calității serviciilor medicale la nivelul Spitalelor Județene și dezvoltarea rapidă a departamentelor funcționale ale acestora.

 

Astfel, au fost identificate și valorificate oportunitățile de finanțare din programe europene și naționale, precum și folosirea finanțărilor din bugetul propriu al Județului Ialomița care să susțină investițiile de la Spitalul Județean de Urgență Slobozia.

 

Începând cu anul 2016 la nivelul Consiliul Județean Ialomița au fost realizate și depuse către organismele abilitate, 6 (șase) proiecte de investiții care în urma evaluării acestora de către finanțatori au obținut finanțări nerambursabile europene și naționale, astfel:

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, 4 proiecte în valoare totală de 36.058.160,27 lei (7,67 mil euro):

 

 • „Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”
 • „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
 • „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița”
 • „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița”

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020, 2 proiecte în valoare de 124.641.230,16 lei (26,52 mil euro):

 • „Construirea Blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 • ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”.

Investițiile în infrastructura de sănătate beneficiază și de finanțare din bugetul local al județului Ialomița, la acest moment fiind în derulare 3 proiecte de investiții care sunt complementare obiectivelor finanțate prin fonduri nerambursabile, astfel:

 • Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, acesta fiind la stadiul de elaborare studii de teren, SF, documentații avize și acorduri, taxe, avize, acorduri;
 • „Amenajarea unui heliport în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, cu o valoare estimată totală de 2.630.000,00 lei, proiectul fiind la stadiul de elaborare SF, documentații avize și acorduri, taxe, avize, acorduri;
 • „Amenajarea unui centru de îngrijiri paleative”, proiectul fiind la stadiul de elaborare audit energetic, DALI, avize, acorduri.

 

Stadiile de realizare ale proiectelor sunt diferite, în funcție de data semnării contractelor de finanțare și de procedurile de achiziție necesar a fi derulate conform cererilor de finanțare.

 

 1. ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia“ are ca sursă de finanțare Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.1,Operațiunea A-Ambulatorii.

 

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare semnat în luna decembrie 2019, este de 17.490.007,08 lei (3,72 mil. euro)  din care valoarea asistenţei financiare nerambursabilă este de 10.486.735,00 lei lei iar contribuţia Consiliului Judetean Ialomita în cadrul acestui proiect este de 7.003.272,08 lei.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

 

Implementarea proiectului va asigura eficientizarea sistemului de sănătate din Municipiul Slobozia și implicit din județul Ialomița, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului. Durata de realizare a proiectului este de 43 de luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv decembrie 2019 – iunie 2023.

 

Lucrările de bază constau în:

 • Intervenții de consolidare a tuturor corpurilor de clădire;
 • Termoizolarea fațadei  și termo-hidroizolarea soclului; 
 • Realizarea lucrărilor de termo-hidroizolarea teraselor acoperișurilor ;
 • Înlocuirea sistemului scurgere ape pluviale la nivelul teraselor plus introducerea unui sistem de degivrare;
 • Refacerea finisajelor exterioare și interioare;
 • Înlocuirea completă a tuturor instalațiilor ;
 • Dotarea clădirii cu centrală termică proprie, sistem de climatizare și ventilație, generator electric, UPS, 2 lifturi , sistem de alarmare antiincendiu, sistem de voce date, control acces și supraveghere video;
 • Înlocuirea ușilor de acces și a tâmplăriei exterioare, refacerea scării existente și realizarea unei scări noi;

 

 1. „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, fiind semnat contractul de finanțare în data de 21.03.2019.

 

Valoarea totală a proiectului este de 7.472.765,74 lei (1,59 mil euro)  din care valoarea asistenţei financiare nerambursabilă este de 6.687.300,07 lei iar contribuţia Consiliului Judetean Ialomita în cadrul acestui proiect este de 785.465,67 lei.

 

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea infrastructurii sociale prin modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia în scopul de a contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

 

Durata de realizare a proiectului este de 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare, durata de execuție a lucrărilor fiind de 19 luni, termenul estimat conform contractului de finanțare fiind luna decembrie 2021.

 

Acțiunile propuse în cadrul proiectului sunt:

 • Lucrări de extindere a unității de primiri urgențe – ca urmare a extinderii propuse, Unitatea de Primiri Urgențe va avea suprafață construită totală de 961 mp (321 mp menținuți din existent și 640 mp din extindere propusă) la care se adaugă o nouă copertină peste zona de acces salvări cu o suprafață de 122 mp;  
 • Lucrări de modernizare a unității de primiri urgențe existente și recompartimentare, astfel încât să se asigure spațiile și fluxurile necesare;
 • Dotarea unității de primiri urgențe cu 216 echipamente specifice pentru facilitarea desfășurării activității și îmbunătățirea actului medical. 

 

 1. ”Construirea blocului operator din cadrul Spitalul Județean de Urgență Slobozia” are ca sursă de finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, cu o valoare totală de 63.843.064,94 lei (aprox 13,58 mil euro) din care valoarea finanțării de la bugetul de stat este de 53.310.189,79 lei, contribuţia Consiliului Județean Ialomița în cadrul acestui proiect este de 10.532.875,15 lei iar durata de implementare a proiectului este de 48 de luni de la data de semnării contractului de finanțare nr. 1257/20.02.2018.

 

Pornind de la scopul acestui obiectiv Consiliul Județean Ialomița își dorește atingerea dezideratelor exprimate prin Strategia Națională de Sănătate Publică, prin construirea unui Bloc Operator nou, prevăzut cu 7 Săli de operație, proiectate și dotate la cele mai înalte standarde și exigențe, căruia i se alătură Departamentele ATI, Sterilizare, Bloc de nașteri, Internare de zi și Explorări funcționale.

 

Propunerea architectural – funcțională a obiectivului de investiții este structurată după cum urmează:

 • PARTERUL – Cuprinde 3 zone majore și anume spitalizarea de zi (31 paturi), explorari functionale si vestiarele generale. 
 • ETAJ 1 – Este compus din blocul de nașteri ce cuprinde 2 săli de nașteri și o sală de operații cezariene cu spa/ATI cezariate și nou-născuți precum și secția ATI cu un număr de 21 paturi.
 • ETAJ 2 – Este compus din Blocul operator, care cuprinde la rândul său spațiul de anestezie și postanestezie. Există 6 Săli de operație pe specialități (2 săli chirurgie generală, ginecologie, urologie, ortopedie, orl/oftalmologie) și o sală de gipsare/protezare.
 • ETAJ 3 PARTIAL – Este compus din sterilizarea generala si spatiul tehnic unde urmează a fi amplasate unitățile exterioare de filtrare și tratare a aerului, precum și spații de generare a apei sterile.

 

 1. ,,Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, cu o valoare totală de 60.798.165,22 lei (aprox. 12,93 mil euro) din care valoarea finanțării de la bugetul de stat este de 59.146.169,52 lei, contribuţia Consiliului Judetean Ialomita în cadrul acestui proiect este de 1.651.995,70 lei iar durata de implementare a proiectului este de 48 de luni de la data de semnării contractului de finanțare nr. 1258/20.02.2018.

 

Prin implementarea proiectului se vor moderniza și dota corpurile C, D și E în conformitate cu normele legale în vigoare, corpuri ce reprezintă clădirea principală a Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Deasemenea în cadrul proiectului se vor reorganizarea secţiile spitalului în clădirea principală, prin refacerea circuitelor funcţionale și operaţionale impuse de relocarea funcţiunilor cuprinse în clădirea noului bloc operator.

 

Propunerea arhitectural – funcţională a obiectivului de investiţii este structurată după cum urmează:

 • înlocuirea tâmplăriei existente pentru îndeplinirea normelor sanitare în vigoare; 
 • înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi corespunzătoare normelor actuale; 
 • refacerea finisajelor la pereţi, cu materiale noi care să corespundă funcţiunii de spital;
 • înlocuirea mobilierului medical existent cu componente funcţionale moderne;
 • înlocuirea tâmplăriei interioare;
 • refacerea integrală a tuturor grupurilor sanitare și includerea de noi grupuri sanitare, astfel încât majoritatea saloanelor să fie dotate cu grup sanitar propriu;
 • refacerea sistemului informatic;
 • reabilitarea instalaţiilor electrice și sanitare.

 

În anul 2019 au fost finalizate două proiecte în valoare de 11.095.387,45 lei (aprox. 2,36 milioane euro)  ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița” și ”Îmbunătățirea accesului populației din județele  Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență” depuse împreună cu Ministerul Sănătății, în calitate de lider, în care județul Ialomița și spitalele din Slobozia, Urziceni, Fetești și Țăndărei, precum și județul Prahova, împreună cu  spitale din Ploiești, Câmpina și Sinaia au avut calitatea de parteneri.  

 

Interviul este parte a campaniei de comunicare a Convenției Române a Spitalelor – ROHO 2020.

 

Master Partner ROHO 2020 – Philips. Partener Principal: Medicare. Professional Partners: KapamedBristol Myers Squibb. Susținător și Expozant: Icemed.

 

Un material realizat de Spațiul Medical

 

Foto © Victor Moraru

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

BORO Newsletter

Dacă sunteți interesat de noutățile din cadrul evenimentelor/proiectelor noastre

vă rugăm să vă înscrieți aici.

Alte știri din categoria sănătate

Vreau să particip

Vreau să devin Partener

Ene Gîrban

Director General, AGRO-IND COM, Buzău, +2000 ha
Fermier Invitat

Evenimentul RALF, care a reușit să unească mari fermieri români, a fost un real succes. S-au spus puncte de vedere foarte clare și totodată invitații au avut o prezență remarcabilă. Întregul eveniment a avut o ținută de gală.

Vlad Bontaș

Director, AGROCOV, Galați, +5500 ha
Fermier Invitat
Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația acordată și să vă felicit pentru organizarea Forumului, una foarte bine structurată, atât în baza invitaților, cât și a subiectelor abordate. A fost o zi plină de acumulare de informații, sperăm noi folositoare, iar când ne-au permis pauzele am profitat pe partea de networking cunoscând alți colegi din țară și povestind unii altora cu ce ne lovim în fermele noastre și ce putem îmbunătăți.

Dr. Cristian Radu Jecan

Director Medical, Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, București

Medic Invitat ROHO

“Mulțumesc organizatorilor pentru conceptul și formatul evenimentului Convenția Română a Spitalelor ROHO 2017. A fost o onoare și în același timp o experiență remarcabilă să onorez invitația primită. Conferința a oferit un cadru de întâlnire ideal pentru membrii echipelor de management din spitalele românești, prin asigurarea unui cadru propice de schimbare a informațiilor, de împărtășire a problemelor întâlnite în cadrul procesului de management spitalicesc și mai important, a soluțiilor găsite. Participarea specialiștilor și a profesioniștilor din sănătate din alte țări europene în cadrul ROHO, mai ales a celor din zonele învecinate cu România, a asigurat o diseminare largă a unor proiecte și soluții specifice implementate de aceștia, care pot constitui un model și pentru țara noastră.”

Dr. Elisabeta Raț

Manager, Spitalul Municipal Carei, Satu Mare

Manager Invitat ROHO

”Vă mulțumesc pentru faptul că și în acest an m-ați onorat cu invitația de a participa la acest eveniment. Din prezentările Speakerilor din sănătate, de la noi și din străinătate, am observat că preocuparea deosebită pentru asigurarea calității actului medical și siguranța pacienților câștigă tot mai mult teren în managementul spitalelor publice și private. Cred că, în activitatea zilnică din unitățile sanitare, protocoalele terapeutice și procedurile de lucru implementate, definesc bune practici de eliminare a riscurilor clinice, combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale și nu în ultimul rând, o abordare corectă și eficientă a diagnosticării și a tratamentului pacienților.”

Petru Șușca

Manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj

Manager Invitat ROHO

“Convenția Română a Spitalelor se evidențiază în peisajul evenimentelor din România. Reunind profesioniști din domeniul medical, evenimentul devine un prilej de a împărtăși experiență, dar și o ocazie de a interacționa cu oameni cu preocupări similare. Am apreciat alegerea atentă a speakerilor. Cunoștințele acestora sunt de un real folos în munca zilnică și pentru rezolvarea unora dintre problemele cu care ne confruntăm. Calific ediția din 2016 a Convenției Române a Spitalelor drept un eveniment constructiv și de calitate.”

Dr. Alina-Bondoc

Director Medical, Medlife Titan, București

Medic Invitat ROHO

”Vă mulțumesc pentru invitatia la ROHO 2017 și mă bucur că am avut prilejul să particip și să ascult profesioniști din managementul medical, atât din România, cât și din străinătate. Consider că un asemenea eveniment pune România pe hartă, ca țară europeană, care oferă servicii de sănătate populației, la standarde de înaltă calitate. Este extrem de important schimbul de experiență și de viziune la nivel de management, pe care îl oferă un eveniment de acest tip, și nu în ultimul rând, posibilitatea de a cunoaște persoane-cheie din acest domeniu și de a lega relații profesionale de durată. Am apreciat în mod deosebit oportunitatea de a crește vizibilitatea sistemului medical privat în fața guvernanților, atât pe plan național, cât și internațional, prin promovarea unor organizații cum ar fi European Union of Private Hospitals (EUHP).”

Dr. Mircea Cinteză

Șeful Secției Cardiologie 1, Spitalul Universitar de Urgență București

Medic Invitat ROHO

“A fost impresionant interesul pentru Convenția Română a Spitalelor. Un mare număr de participanți au venit la București din întreaga țară. Temele dezbatute sunt importante pentru oricine este implicat în activitatea de management medical.”

Vlad Bontaș

Manager, AGROVOC, Galați, +5500 ha

Guest Farmer

First and foremost, I want to thank you for your invitation and to congratulate you on the organization of the Forum, which was very well structured, both in terms of the guests, as well as of the topics addressed. It was a day full of – we hope – useful information; when the breaks allowed it, we made the most of the networking part to become acquainted with other Romanian colleagues and to talk about the problems in our farms and what could be improved.

Ciprian Dogaru

Executive Manager, Hotel Ambient 4*, Brașov

FORO Guest

The quality of the services must be continuously improved, and this is done through regular trainings and last-minute information shared with the relevant departments. Maintenance of hotel spaces is also a priority, as good hotel services cannot compensate for unattended space and vice versa. A mix between the two components is ideal and leads to the success of the customer relationship. A hotel’s reputation is its business card. In the online environment, the grades given by the guests are the mirror of the activity of the hotel, and they can be improved by good management and communication with the client.

Bogdan Arsene

General Manager, Best Western Stil Hotel 4*, Bucharest

FORO Guest

The policy of the Best Western Stil hotel has a very important component of customer service. We care about our guests and are very attentive to the feedback they send us through various forms (directly at the hotel reception, in direct meetings with our staff, through the hotel feedback forms, through the pages of TripAdvisor, Booking, Facebook etc.). Feedback from our guests helps us to maintain the level of services and facilities we offer to a certain standard and to make improvements. In the last 2 years we have made significant investments in this regard.

Chef Ștefan Popescu

Executive Chef, Pullman Bucharest World Trade Center

FORO Guest 

Un restaurant este în sine o investiție complexă. Una dintre problemele actuale în acest domeniu este calitatea serviciilor, motiv pentru care este imperativ să investești în această direcție. Un restaurant poate rămâne „de top” doar menționând calitatea – de aceea acest concept trebuie înțeles în detaliu. Concurența crește în toate sectoarele, iar cea mai bună modalitate de a vă distinge de ceilalți este reputația pe care o construiți. Decizia de a folosi reputația ca instrument de construire a carierei diferă de la un sector la altul și depinde de obiectivul profesional. Cu toate acestea, a fi un profesionist cu vizibilitate devine un mijloc tot mai necesar de dezvoltare a carierei.

Proiect: Openville

Timisoara, Romania

IULIUS & ATTERBURY EUROPE

Openville este cel mai mare proiect de tip mixt din vestul României, aflat în plină dezvoltare în centrul Timişoarei, în proximitatea Iulius Mall. Acesta va fi principalul pol de business, retail şi entertainment din regiune şi va fi inaugurat în primăvara anului 2019, odată cu finalizarea primei etape. Openville va reprezenta o destinaţie cosmopolită de lifestyle, care va include: şapte clădiri de birouri, 450 de magazine, un parc de peste 55.000 mp, restaurante şi cafenele tematice, un nou concept de cinema, carusel pentru copii şi săli de evenimente. Valoarea investiţiei este de peste 220 de milioane de euro.

Presented by

Raluca-Munteanu-1
Raluca Munteanu
Business Development Manager IULIUS
Speaker DEVO 2018
Raluca-Munteanu-1
Raluca Munteanu
Business Development Manager IULIUS
Speaker DEVO 2018

Other Projects & Speakers